viac
viac
viac

Úvod

Vážení klienti, 
ďakujeme, že ste sa rozhodli navštíviť našu webovú stránku. Či už hľadáte skutočnú právnu pomoc alebo ste ju navštívili len zo zvedavosti, úprimne sa tešíme Vášmu záujmu a veríme že bude pre Vás užitočná.

Naša advokátska kancelária Vám pomôže zorientovať sa v zložitom svete právnych predpisov, spoľahlivo Vás zastúpi na súde a pomôže Vám obhájiť Vaše práva či dosiahnuť Vaše podnikatelské alebo  iné zámery.

Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz predovšetkým na osobný prístup ku všetkým klientom, kvalitu a efektívnosť poskytovaných služieb a budovanie dlhodobej spolupráce.

Naša advokátska kancelária poskytuje kvalifikované právne poradenstvo vysokého odborného štandardu domácim i zahraničných klientom, právnickým aj fyzickým osobám, a to najmä v oblastiach práva trestného, obchodného,  občianskeho, rodinného, pracovného, správneho, daňového a  ústavného. Veľmi užitočnou a obľúbenou službou, ktorú Vám naša kancelária, ako jedna z mála ponúka, je ONLINE PORADŇA, prostredníctvom ktorej môžete dostať na Vašu otázku BEZPLATNÚ odpoveď.

Vo svojej činnosti postupujeme v súlade s advokátskymi predpismi, dbáme na diskrétnost a sme viazaní mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach daného prípadu. Pri poskytovaní právnych služeb našim klientom úzko spolupracujeme s externými odborníkmi a konzultantmi - notármi, správcami konkurznej podstaty, exekútormi, súdnymi znalcami,  daňovými poradcami, či s inštitúciami štátnej resp. verejnej správy.

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia